Náš příběh

Museli jsme se podívat na problém ze zcela nové perspektivy a neomezovat se na tradiční myšlení


Chtěli jsme docílit toho, aby byly dioptrické brýle dostupné všem. Tedy dostupné i lidem žijícím v nejvzdálenějších vesnicích na zemi. Museli jsme proto začít myslet jinak a vymanit se z mentality "tak se to dělalo vždycky". Rozhodli jsme se pro "dost dobrý zrak", nikoli pro zrak perfektní.

Začali jsme s radikálně zjednodušenou koncepcí brýlových čoček. Uvědomili jsme si, že malá odchylka od dokonalého vidění je pro lidi s brýlemi docela běžná. Předpisy na brýle jsou zcela přesné jen krátkodobě, neboť zraková ostrost nezůstává statická. Ve skutečnosti se lidský zrak mění po celý den, protože oční napětí, únava a další faktory hrají v daném okamžiku u lidského zraku důležitou roli.


Philip - zakladatel DOT Glasses to pozoroval sám na sobě. Philip měl po většinu svého života -6 dioptrií (20/500), dokud před 15 lety nepodstoupil opravnou laserovou operaci. Po zhruba desetiletech užívání si téměř dokonalého zraku však začal jeho zrak znovu degradovat. Teprve když se přiblížil k -1 dioptrii (20/40), rozhodl se, že je čas znovu zakoupit brýle. Avšak na rozdíl od původní situace s -6 dioptriemi, která byla obrovským handicapem a bez brýlí nebyl schopen fungovat, byl Philip za situace – 1 dioptrie schopen žít bez problémů bez brýlí. Tato vada neměla žádný vliv na jeho schopnost pracovat nebo sportovat, prostě viděl jen méně ostře.

Když jsme pochopili, že dokonalý zrak je spíše luxusem, než kritickou potřebou, přes určité základní statistické modelace se ukázalo, že princip "dost dobrého" zraku by mohl vést k transformaci v průmyslu. Protože i chytře omezený výběr brýlových čoček mění životy k lepšímu, pomáhá zefektivnit dodavatelský řetězec, snižuje náklady na skladování, zjednodušuje testování zraku... Jinými slovy, malá změna obecně přijímaných parametrů péče o zrak odstraňuje bariéru, kvůli které je péče o zrak lidem nedostupná.

Po dalším výzkumu a analýze a po mnoha diskusích s odborníky bylo jasné, že dopad naší radikální koncepce čoček může být obrovský. Museli jsme se ale vypořádat i s jednotnou konstrukcí brýlových obrouček. Nejenže každý má různé požadavky na péči o zrak, ale každý má různě tvarovanou hlavu a obličej. Někteří lidé mají oči blízko sebe, jiní naopak daleko od sebe, lidé mají široké i úzké nosy, uši jsou také v různých vzdálenostech od očí. To vše hraje významnou roli při výběru brýlových obrub.

Každý, kdo dnes prodává nebo distribuuje brýle, musí mít v podstatě kufr plný brýlových obrub, aby z důvodu různých tvarů hlavy a obličeje obsloužil co nejvíce zákazníků. To je velmi neefektivní. Tito prodejci musejí mít mnohem větší zásobu brýlí, než je nutné. To je samozřejmě nákladné a kromě toho, brýle zabírají hodně místa a přidávají na váze.

Náročnější je také logistika za účelem doplnění již prodaného zboží, jelikož prodejci potřebují objednat pouze takové tvary a velikosti obrub, které se už prodaly. Objednávky jsou tak složitější a distributoři musí zároveň disponovat značnými zásobami a důmyslnějším systémem řízení zásob. Všechny tyto faktory výrazně navyšují režijní náklady, což v konečném důsledku znamená vyšší cenu pro kupujícího. A vyšší ceny pro kupujícího se okamžitě projeví v horší dostupnosti.

S našimi inovativními návrhy, zjednodušenými procesy a celkovou filozofií maximálního zjednodušení budeme schopni nabídnout našim koncovým zákazníkům dioptrické brýle DOT Glasses (obroučky + obroučkové čočky) za pouhé 3 $ za kus.

A pokud by některá společnost, agentura, nevládní organizace nebo vláda měla zájem využít pouze naše brýlové obruby (bez čoček) tak, aby se její vlastní úsilí o zlepšení zraku zlevnilo a zefektivnilo, rádi jí obruby poskytneme zhruba za polovinu ceny. Chceme maximalizovat náš dopad. Nic víc, nic míň.

Hledali jsme řešení tzv. od nuly. Poté, co Philip jednal s mnoha knostruktéry-vývojáři, kteří nebyli schopni najít cílové řešení, se během večeře (ještě za doby svého působení jako konzultant) se svým klientem – výkonným ředitelem společného podniku Mercedes-Benz a AKKA Technologies zmínil o svých potížích s konstrukcí brýlových obrub. Přestože Mercedes-Benz a AKKA Technologies poskytuje služby průmyslovým klientům Tier 1 (včetně většiny nejlepších značek v automobilovém průmyslu), výkonný ředitel společného podniku měl pocit, že jeho tým může Philipovi pomoc.

A tak po několika měsících pokusů najít ten správný design brýlí došlo k vítěznému okamžiku, kdy se to prostě všechno stalo. Na světě se zrodily první, masově vyrobitelné brýlové obroučky, přizpůsobitelnému každému  (one-size-fits-all), a které navíc vypadaly stylově.

Nejenže nový design byl revoluční co se konstrukce týče (obruby jsou sestaveny z modulů, které do sebe zapadají, jsou nízkonákladové, lehké, extrémně robustní, lze je složit jako běžné brýle a přizpůsobí se vzdálenosti zornic – kritické proměnné), ale také přinesl novou myšlenku na realizaci levé - pravé agnostické čočky. To jednoduše znamená, že čočku lze použít pro pravé i levé oko, a to díky jednoduché rotaci čočky na vodorovné ose. Toto jednoduché designové vylepšení znamená, že pro obsloužení zákazníka potřebujete o 50% čoček méně!