Více než 1 miliarda lidí vidí asi takto

Pro tyto lidi jsou brýle nedostupné buď z finančních důvodů, nebo proto, že v dané lokalitě nejsou brýle k dostání.

Celosvětově nejrozšířenější zdravotní problém

Nekorigovaný špatný zrak je všudypřítomným globálním problémem, který přímo ovlivňuje životy více než 1 miliardy lidí a mnohonásobně více životů nepřímo, vezmeme-li v úvahu dopad na rodiny a komunity. Pro tyto lidi jsou dioptrické brýle nedostupné, stejně jako je pro ně nedostupné vyšetření u optometristů nebo optiků. 80% z nich je soustředěno v pouhých 20 zemích světa, přičemž nejvíce trpí samozřejmě nejchudší populace.

Špatný zrak jeskutečnou bariérou, která brání lidem vzdělávat se, pracovat a také zapadnout do kolektivu. Celé rodiny se ocitají v chudobě a děti jsou pak doživotně znevýhodněny a předurčeny k nízké kvalitě života.

A problém špatného zraku se sám nevyřeší, naopak, prohlubuje se tím, jak globální populace roste a stárne. Jeden z odhadů naznačuje, že počet lidí s nekorigovaným špatným zrakem se do roku 2050 ztrojnásobí, což znamená, že v následujících 30 letech se ztrojnásobí stupeň lidského utrpení.

Nejčastější příčinou špatného zraku na celém světě je nekorigovaná refrakční vada. Tento jev vzniká nesprávným lomem světelných paprsků, což způsobuje rozmazané vidění. Dobrou zprávou je, že refrakční vadu je možné poměrně snadno vyřešit - stačí jedny dioptrické brýle. Dioptrické brýle okamžitě poskytnou lidem šanci na lepší život, neboť mají příležitost se vzdělávat, být zdravější, socializovat se a stát se soběstačnými.

Ačkoliv dopad na místní ekonomiku bývá ohromující, je zpravidla ignorován. Lze shrnout, že globální náklady spojené se ztrátou zraku činí přes 3 biliony dolarů ročně, což zahrnuje zhruba 200 miliard dolarů jako důsledek ztráty produktivity. Vyřešení tohoto konkrétního problému by mělo transformační dopad na ekonomiky chudých komunit po celém světě.

Dobrou zprávou je, že i malá investice může mít velký dopad. Odhaduje se, že 1 $ investovaný do péče o zrak dítěte, se za život dítěte vrátí v částce přesahující 150 $. Další studie naznačuje, že 1 $ investovaný do dioptrických brýlí má okamžitě ekonomický dopad ve výši téměř 25 $. Taková návratnost investice je snem každého investora... stojí tedy za to investovatdo brýlí!

Mnozí se o řešení pokusili

Jde o těžko řešitelný problém. Mnozí se o řešení pokusili, a těm patří velký respekt, ale nikomu se to zatím doopravdy nepodařilo. Dosavadní řešení jsou příliš složitá nebo příliš nákladná, aby se ujala globálně. A žádné řešení není udržitelné. Až doteď.

Příliš sofistikované čočky
Komplikovanost čoček zvyšuje náklady a snižuje spolehlivost (např. samočinně nastavitelné čočky)

Rešení brýlových obrub
Manipulace s brýlovými obroučky  je drahá (např. použití drahých strojů v terénu)

Nutná účast optometristy
Neexistuje možnost provést si sám test zraku, tzn. je nutná účast optometristů, ale těch je nedostatek

Složitá logistika
Složitá logistika extrémně zvyšuje náklady (např. u recyklovaných brýlí)

Módní vzhled
Všichni chceme vypadat dobře, bez ohledu na náš příjem