داستان ما

ما باید این مسئله را از دیدگاه کاملا جدید مینگریستیم، دیدگاه ما محدود با تفکر سنتی نیست

هدف ما یافتن راه حلی است تا عینک های ما قابل دسترس باشد - حتی برای افرادی که در مناطق دور افتاده روی زمین مسکون هستند. روی همین دلیل ما باید روی یک راهکار و شیوه "تازه" فکر میکردیم - ما نمی توانستیم با تفکر قدیمی محدود باشیم. ما نیاز داشتیم که روش های قدیمی را گام برداریم. ما تصمیم گرفتیم برای "دیدگاه خوب به اندازه کافی"،
.چشم انداز کامل را ایجاد کنیم

ما با یک مفهوم جدید با لنز کاملا ساده شده آغاز کردیم. ما متوجه شدیم که یک واریانس کوچک از دید کامل، برای افراد با عینک یک شیوه کاملا طبیعی میباشد. نسخه ها معمولا صرف برای یک دوره زمان کوتاه کاملا دقیق میباشد، زیرا حدت بینایی در طول سال ها ثابت نمی ماند. به عنوان یک واقعیت، بینایی مردم در طول روز تغییر می کند زیرا فشار چشم، خستگی و عوامل دیگر می توانند نقش مهمی در دیدگاه افراد در هر زمان خاص ایفا
.کنند

بنیانگذار عینک نقطه این را در زندگی خود تجربه کرده است.  اقای فیلیپ برای 6 سال از عمر خود -6 دیوپتر (50/20) داشت تا بالاخره ۱۵ سال قبل جراحی لیزر انجام داد. با این حال، پس از حدود 10 سال لذت بردن از دید کامل عمرش، دید او دوباره شروع به کاهش کرد. تنها زمانی که دید او نزدیک به -1 دیوپتر (20/40) شد. وی تصمیم گرفت دوباره برای خود عینک خرید کند. اما اینبار -6 دیوپتر که نسخه برای یک معلول کامل است، -1 دیوپترها کاملا شسته و رفته بودند. این واقعا به توانایی او در کار یا بازی
.تأثیری نگذاشت - این تنها بخش زندگی بود که با استفاده از یک "فیلتر نرم" تجربه کرد

پس از درک  این واقعیت که دید کامل قبل از اینکه معیشت زندگی باشد بلکه یک نیاز حیاتی است، وی روی یک مدل فکر کرد که بحیث اصل  یک"دیدگاه خوب" بتواند منجر به تحول در صنعت گردد. حتی انتخاب هوشمندانه یک لنزخوب و ساده منجر به تغیر در زندگی گردد، بلکه، هزینه ها را کاهش می دهد، تست بینایی را ساده میسازد. به عبارت دیگر، تغییر کوچکی در پارامترهای معمول پذیرفته شده در عرصه چشم، مانع دسترسی
.بیشتر به مراقبت از چشم برای افراد بیشتری می شود

پس از تحقیق ، تجزیه ، تحلیل و مشوره  با متخصصان صنعت، مشخص شد که پیامدهایی از مفهوم لنز رادیکال می تواند قابل توجه باشد، اما هنوز مسئله فریم ها وجود داشت. با وجود اینکه نیاز های مختلف برای مراقبت از چشم وجود دارد، بلکه هر کس سر و صورت متفاوت دارد. مردم ممکن است چشمها را نزدیک یا دور از هم قرار دهند. مردم ممکن است دارای سایز مختلف صورت و بینی ها باشند. گوش مردم نیز در فاصله های مختلف از چشم هستند. تمام این واقعیت ها باعث می شود که دیزاین یک عینک کارا چالش
.واقعی باشد

امروزه هر کسی که در فروش یا توزیع عینک قرار دارد باید یک بکس یا بیک قاب را در نظر بگیرد تا بتواند با تمام شکلهای صورت و اندازه سر و چهره مشتریان آینده شان سازگار باشد. این به شدت ناکارآمد است. این بخش ازفروشندگان نیاز به مقدار بیشتری از سهام لازم دارند، که نه تنها گران است، بلکه حجمی نسبتا زیاد و وزن را نیز افزایش می
.دهد

تدارکات و لوژیستیک نیز یک چالش محسوب میگردد، زیرا فروشندگان نیاز به سفارش فقط اندازه ها و اشکال هایی دارند که به فروش رفته اند، که علاوه بر پیچیدگی مرتبه افزایش، همچنین به این معنی است که توزیع کنندگان باید مقدار قابل توجهی جنس در ذخیره داشته باشند و سیستم مدیریت انبار نیز به شکل درست مدیریت گردد. به طور کلی، این عوامل منجر به هزینه های بالا گردیده که خود به خود تاثیر در افزایش قیمت برای خریداران دارد. و قیمت ها بالاتر بلافاصله منجر به دسترسی کمتر برای مستفید شوندگان
.و خریداران میگردد


با طرح های نوآورانه ما، روش های ساده و هدف کلی که همانا تلاش حداکثر ساده سازی میباشد، ما قادر خواهیم بود تا عینک نقطه به شمول (فریم ها + لنزهای تجویزی) را به مشتریان نهایی خود تقریبا به اندازه ۳ دالر امریکایی ارائه کنیم. و در صورتیکه یک شرکت، آژانس، سازمان غیر دولتی یا دولت علاقمند به استفاده تنها از فریم های ما باشند ، ما خوشحال خواهیم شد که تقریبا نیمی از این قیمت را به آنها ارائه دهیم. ما می خواهیم
.تأثیر ما را بیشتر کنیم

عینک نقطه جهت یافتن یک راه حل خوب با چندین گرب از دیزاینران مشورت نمود. در واقع چندین نمونه از دیزاین ها را تجربه کرد... این یک کار خیلی ها دشوار بود، به دلیل اینکه هیچ کس تا به حال آن را انجام نداده بود بنا ما باید خود از ابتندا تجربه میکردیم. فیلیپ (پس ازچندین جلسه و مشوره هنوز اطمینان کامل و قادر به یافتن راه حل مورد نظر نبود) تا بالاخره اینکه در یکی از جلسات با مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری مرسدس بنز و AKKA معرفی شد و روی چالش موجود با وی صحبت کرد. اگرچه شرکت مذکور برای مشتریان صنعتی درجه یک دنیا بالخصوص ( در صنعت خودرو) خدمات عرضه می
.کرد. ولی مدیر عامل شرکت مذکور فکر کرد که تیمش می تواند کمک کند

و پس از چندین ماه تلاش های طراحی، یک لحظه جذاب و با ثمر اتفاق افتاد اینکه بالاخره تلاش ها به واقعیت بیوست . نخستین، فرآورده ما که یک سایز برای همه بود (که در واقع
.شیک به نظر می رسید) متولد شد

طراحی جدید نه تنها انقلابی در قالب آن بود بلکه (قابل بسته بندی خودی است، هزینه کم قابل ملاحظه دارد، سبک وزن است، بسیار قوی است، تخت بسته است و برای دانش آموز یک راه حل قابل اعتماد است) همچنان شامل لنزهای عددی دقیق دارای قابلیت  تک لنز یعنی اینکه هر کدام لنز میتواند  برای هر دو چشم راست و چشم چپ استفاده گردد، با چرخاندن لنز در محور افقی آن، استفاده شود. تنها این شیوه خیلی ساده ضرورت برای
!لنزها را کاهش میدهد و همچنان نیاز برای خدمت مشتریان را 50٪ کاهش می دهد